خلق لحظه های شگفت انگیز برای همه در همه حال

Great moments for everyone, everyday


درباره هایپراستار

خلق لحظه های شگفت انگیز برای همه در همه حال

ما بخشی از یک خانواده بزرگ 42000 نفری هستیم که در بیش از 15 کشور در خاورمیانه، آفریقا و آسیای مرکزی سعی در تحقق چشم انداز" خلق لحظه های شگفت انگیز برای همه در همه حال" داریم. با نگاه به همین چشم انداز است که همواره سعی در جذب بهترین ها داریم تا بتوانیم تجربه خرید شگفت انگیزی را برای مشتریان خود رقم بزنیم. کسانی که با ما کار می کنند خود را در فضایی به چالش می کشند که سرشار از تجربیات متنوع برای رشد و توسعه حرفه ای آنهاست تا همراه هم بتوانیم رویای کاری خود را به بهترین شکل خلق کنیم.
به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

مدیر بازاریابی

تهران ، تهران

حسابدار

سرپرست مالی

تهران ، تهران

مدیر بخش FMCG

تهران ، تهران

سرپرست امور حقوقی(ارتباط با ارگانهای دولتی)

تهران ، تهران

سرپرست بخش مواد غذایی تازه

تهران ، تهران

سرپرست بخش FMCG

تهران ، تهران

Survey Data Analyst

تهران ، تهران

سرپرست کنترل کیفیت

تهران ، تهران

مدیر حراست

تهران ، تهران

مدیر فروشگاه

تهران ، تهران

کارشناس HSE

تهران

کارشناس HSE

تهران

مدیر حراست

تهران ، تهران

مدیر فروشگاه

تهران ، تهران

سرپرست کنترل کیفیت

تهران ، تهران

سرپرست بخش FMCG

تهران ، تهران

سرپرست بخش مواد غذایی تازه

تهران ، تهران

مدیر بخش FMCG

تهران ، تهران

Survey Data Analyst

تهران ، تهران

مدیر بازاریابی

تهران ، تهران

سرپرست امور حقوقی(ارتباط با ارگانهای دولتی)

تهران ، تهران