سرپرست سرمایه انسانی

گروه :   منابع انسانی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

- حفظ و نگهداری مستندات مرتبط با امور پرسنلی، استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و ...

- کمک در اداره برنامه های مزایای کارکنان و برنامه های جبران خدمت

- تفسیر و توضیح سیاست ها، فرآیندها، قوانین، استانداردها یا مقررات منابع انسانی به کارکنان یا متقاضیان شغل

- آماده سازی و مدیریت مکاتبات، گزارشات ماهانه منابع انسانی


مهارت های مورد نیاز