مدیر حراست

هایپراستار
تهران تهران

مدیر حراست

شرح شغل

-تامین و ایجاد محیط امن و سالم برای مشتریان و کارکنان

-شناسایی ریسک های ایمنی و ارائه راه حل برای برطرف کردن آنها

-اطمینان از اجرای سیاست های مربوط به حراست و ایمنی در فروشگاه

-مدیریت آموزش های مرتبط با ایمنی و حراست در فروشگاه

نیازمندی ها

-دارای حداقل مدرک کارشناسی 

-مسلط به زبان انگلیسی

-دارای حداقل 2 سال سابقه مرتبط

-عدم محدودیت در ماموریت های بین شهری

حقوق و مزایا

-بیمه تکمیلی

-امکان خرید اقساطی از هایپراستار

-تخفیف همکاران برای خرید از هایپراستار

-رشد و ارتقاء شغلی