سر آشپز

هایپراستار
تهران تهران

سر آشپز

شرح شغل

- تولید غذا با حجم بالا و به موقع

- کنترل هزینه تولید 

-  کنترل ضایعات

- تقسیم وظایف، نظارت و  کنترل عملکرد تیم 

نیازمندی ها

- دانش به روز تکنیک های آشپزی و دستور پخت غذا های بین المللی

- آشنا با مقررات بهداشتی

- دارای سابقه کار به عنوان سر آشپز و آشپز

مزایا

-بیمه تکمیلی

-تخفیف همکاران برای خرید از هایپراستار

-امکان خرید اقساطی از هایپراستار

-امکان آموزش ، رشد و ارتقاء شغلی