مسئول خرید میوه و سبزیجات

هایپراستار
تهران

  • خانه
  • مسئول خرید میوه و سبزیجات

مسئول خرید میوه و سبزیجات

شرح شغل

 - تحقیق ، پیدا کردن و خرید مستقیم میوه و سبزیجات از تولید کنندگان

- مذاکره و عقد قرارداد با تولیدکنندگان

- پیگیری امور مربوط به تولید کنندگان طرف قرارداد

نیازمندی ها

- آشنایی با فرایند و زمانبندی تولیدات فصلی میوه و سبزیجات

- توانایی مذاکره

- امکان اعزام به ماموریت

- جنسیت: آقا

مزایا

-بیمه تکمیلی

-امکان خرید اقساطی از هایپراستار

-تخفیف همکاران برای خرید از هایپراستار

-رشد و ارتقاء شغلی