مدیر بازاریابی

هایپراستار
تهران تهران

مدیر بازاریابی

شرح شغل

-مذاکره با تامین کنندگان به منظور برگزاری کمپین های مناسب

-دریافت پیشنهاد تامین کنندگان به منظور ایجاد کمپین های بازاریابی

-هماهنگی با واحد های مختلف برای داشتن تجربه بهتر کمپین ها 

-اجرای فعالیت های مربوط به مارکتینگ در تمام فروشگاه های هایپراستار

نیازمندی ها

-مهارت ارتباطی بالا

-قدرت تحلیل و آنالیز

-قدرت ارائه

-مسلط به زبان انگلیسی

-داشتن حداقل دو سال سابقه مرتبط به مارکتینگ

مزایا

-بیمه تکمیلی

-امکان خرید اقساطی برای همکاران

-امکان خرید با تخفیف برای همکاران

-امکان رشد و ارتقاء شغلی