مدیر بخش FMCG

هایپراستار
تهران تهران

مدیر بخش FMCG

شرح شغل

-اجرا و نظارت بر تمام فرآیندهای مربوط به حراست، بهداشت، تجهیزات و منابع انسانی در بخش مربوطه

-اطمینان از مدیریت مناسب موجودی کالا

-اطمینان از حضور مناسب تیم واحد مربوطه در سطح فروش

-رفع نیاز مشتریان با پاسخگویی مناسب و پیشنهادات متناسب با نیازهای آنها

-اطمینان از وضعیت مالی واحد و هماهنگی آن با بودجه


نیازمندی ها

  • -حداقل دو سال سابقه مرتبط با فروش در FMCG یا کار فروشگاهی
  • -آشنا به زبان انگلیسی
  • -آشنا به تهیه گزارش در اکسل
  • -آشنا به پاورپوینت
  • -مشتری مدار و آشنا به تکنیک های فروش

حقوق و مزایا

-بیمه تکمیلی

-تخفیف همکاران برای خرید از هایپراستار

-امکان خرید اقساطی از هایپراستار

-امکان رشد و ارتقاء شغلی