کارمند واحد مالی

هایپراستار
تهران تهران

  • خانه
  • کارمند واحد مالی

کارمند واحد مالی

شرح شغل

 - ورود داده های مالی

- مغایرت گیری اختلافات فاکتور های دریافتی

نیازمندی ها

- کارشناسی حسابداری

- آشنایی با نرم افزار اکسل

- دقت در محاسبات

مزایا

-بیمه تکمیلی

-تخفیف همکاران برای خرید از هایپراستار

-امکان خرید اقساطی از هایپراستار

-امکان رشد و ارتقاء شغلی