سرپرست امور حقوقی(ارتباط با ارگانهای دولتی)

هایپراستار
تهران تهران

  • خانه
  • سرپرست امور حقوقی(ارتباط با ارگانهای دولتی)

سرپرست امور حقوقی(ارتباط با ارگانهای دولتی)

شرح شغل

-مدیریت فرآیندهای مربوط به کسب مجوز از ارگان های مختلف

-تحلیل و مدیریت آیین نامه های دولتی، امور مربوط به دادگاه و شکایات و تعزیرات

-بررسی آیین نامه های داخلی سازمان و اطمینان از هماهنگی آنها با قوانین و آیین نامه های دولتی


نیازمندی ها

-دارای مدرک کارشناسی حقوق

-توانایی مدیریت استرس 

-آشنا به زبان انگلیسی

-داشتن تجربه مرتبط با روابط عمومی یا امور حقوقی


حقوق و مزایا

-بیمه تکمیلی

-امکان خرید اقساطی برای همکاران

-امکان خرید با تخفیف برای همکاران

-امکان رشد و ارتقاء شغلی