مدیر حراست

Job description

-تامین و ایجاد محیط امن و سالم برای مشتریان و کارکنان

-شناسایی ریسک های ایمنی و ارائه راه حل برای برطرف کردن آنها

-اطمینان از اجرای سیاست های مربوط به حراست و ایمنی در فروشگاه

-مدیریت آموزش های مرتبط با ایمنی و حراست در فروشگاه

Job requirments

-دارای حداقل مدرک کارشناسی 

-مسلط به زبان انگلیسی

-دارای حداقل 2 سال سابقه مرتبط

-عدم محدودیت در ماموریت های بین شهری

Apply for this job