حسابدار

Job description
 •  ثبت اسناد حسابداری
 • تهیه صورت تطبیق با تامین کنندگان
 • حضور فعال در بستن حساب ماهیانه
 • بایگانی اسناد
 • مغایرت گیری حساب های ترااز نامه ایی
 • مسئولیت تنخواه گردان
 • تسویه ماهیانه تنخواه
Job requirments
 • حداقل مدرک کارشناسی رشته حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مرتبط
 • دارای حداقل 1 سال سابقه مرتبط با حسابداری
 • آشنا به اکسل و پاورپوینت
 • آشنا به زبان انگلیسی
Apply for this job