سرپرست کنترل کیفیت

Job description

-بررسی و بهبود استانداردهای محصولات موجود در بخش مواد غذایی تازه

-ارتقاء سطح بهداشتی محصولات موجود در فروشگاه به منظور افزایش رضایت مشتریان

-بروزرسانی سیاست های مرتبط با بهداشت مواد غذایی برپایه استانداردها و قوانین موجود

-مدیریت آموزش های مرتبط با بهداشت در سطح فروشگاه

Job requirments

-دارای حداقل مدرک کارشناسی دامپزشکی یا صنایع غذایی

-دارای حداقل 1 سابقه کار مرتبط

-مسلط به زبان انگلیسی

-آشنا به نرم افزارهای آفیس

 

Apply for this job