سرپرست بخش FMCG

Job description

- اجرا و نظارت بر تمام فرآیندهای مربوط به حراست، بهداشت، تجهیزات و منابع انسانی در بخش مربوطه

- اطمینان از مدیریت مناسب موجودی کالا

- اطمینان از حضور مناسب تیم واحد مربوطه در سطح فروش

- رفع نیاز مشتریان با پاسخگویی مناسب و پیشنهادات متناسب با نیازهای آنها

- اطمینان از وضعیت مالی واحد و هماهنگی آن با بودجه

Job requirments
  • -حداقل دو سال سابقه مرتبط با فروش در FMCG یا خرده فروشی

  • -مسلط به زبان انگلیسی

  • -آشنا به تهیه گزارش در اکسل

  • -آشنا به پاورپوینت

  • -مشتری مدار و آشنا به تکنیک های فروش
Apply for this job