مدیر بخش FMCG

توضیحات موقعیت شغلینیازمندی های موقعیت شغلی
  • حداقل دو سال سابقه مرتبط با فروش در FMCG یا کار فروشگاهی
  • آشنا به زبان انگلیسی
  • آشنا به تهیه گزارش در اکسل
  • آشنا به پاورپوینت
  • مشتری مدار و آشنا به تکنیک های فروش


مزایا:

  • بیمه تکمیلی
  • امکان خرید اقساطی از هایپر استار
  • تخفیف خرید از هایپر استار
  • امکان آموزش، رشد و ارتقا شغلی


ارسال درخواست برای این شغل